top of page

CVO & EUR.1

Door correct gelegaliseerde exportdocumenten te gebruiken bij de zending van goederen, betaald je klant minder invoerrechten, kun je je goederen op de plaats van bestemming krijgen en bied je je buitenlandse klanten extra rechtszekerheid.

of

Bij de export van goederen heb je vaak exportdocumenten nodig. Deze zijn om verschillende redenen nodig. Documenten zoals een Certificaat van Oorsprong (CVO), EUR.1, EUR-MED of een factuurverklaring kunnen naast het bieden van rechtszekerheid gebruikt worden vanwege geopolitieke redenen (zoals boycotten, handelsbeperkingen of quota’s), verlaging of vrijstelling van invoerrechten of voor de tijdelijke invoer van goederen. 

Wat is een Certificaat van Oorsprong (CVO)?

Een CVO wordt door landen gebruikt voor politieke, economische of gezondheids redenen. Het document bewijst de niet-preferentiële oorsprong van een product. Een overheid kan op deze manier weten in welk land goederen zijn geproduceerd en maatregelen nemen op het gebied van de import van bepaalde producten uit specifieke landen.

 

Een CVO vraag je in Nederland aan bij de Kamer van Koophandel. Vaak is het nodig om een Certificaat Van Oorsprong na legalisatie bij de KVK door het Ministerie van Buitenlandse Zaken te laten legaliseren en bij de ambassade van het land van bestemming.  

 

Wat is een Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1?

Een EUR.1 document is een certificaat waarmee je de preferentiële oorsprong van je goederen kunt bewijzen om korting of vrijstelling op invoerrechten te kunnen krijgen. 

Exporteer je naar een land waarmee de EU een vrijhandelsverdrag heeft, dan kun je door het aanvragen van een EUR.1 document goedkoper uit zijn. 

 

In Nederland gaat het aanvragen van een EUR.1 (en een CVO) via de KVK. Vervolgens moet de EUR.1 door de douane gelegaliseerd worden voordat het rechtsgeldig is. Een certificaat van Oorsprong hoeft niet door de douane gelegaliseerd te worden.  

CVO & EUR.1 Laten Opmaken

Exportdocumenten moeten met gespecialiseerde software koppelingen online bij de KvK worden aangevraagd. Het opmaken van een Certificaat van Oorsprong, EUR.1 of ander exportdocument kun je gemakkelijk door KES Legalisatie laten verzorgen.

Hoe vraag je CVO's & EUR.1 documenten aan?

Door een volmacht op eigen briefpapier te ondertekenen, machtigt u KES om namens uw organisatie digitaal legalisaties bij de KvK neer te leggen. Op het moment dat u een document gelegaliseerd wilt hebben gaat u als volgt te werk.

Bewijsvoering

Wij laten je weten welke documenten benodigd nodig zijn door de kvk als bewijs van oorsprong

KvK

De KvK controleert het oorsprongsbewijs en gaat na of er een CVO of een EUR.1 mag worden afgegeven  

Legalisatie

Wij printen de KvK stempel op het document en kunnen door met vervolglegalisaties 

Een KvK legalisatie is vaak de eerst schakel om documenten weer verder door het ministerie van buitenlandse zaken en een eventuele ambassade of consulaat te laten legaliseren. Wij kunnen indien nodig dus direct door met vervolglegalisaties!

Kosten voor het opmaken van EUR.1 & CVO

De kosten voor een digitale kvk legalisatie bestaat uit de legalisatiekosten die de kamer van koophandel hanteert (€16,35 per document) en uit onze servicekosten.  

Heeft u EUR.1 documenten of CVO's nodig bij de export van uw goederen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden van de opmaak en legalisaties van je exportdocumenten uit handen te geven. 

bottom of page