top of page

Apostille

Heeft u een Apostille stempel nodig?

Wij verzorgen apostilles en legalisaties van documenten voor gebruik in het buitenland.

Documenten met een Nederlandse oorsprong hebben een apostille nodig omdat u deze internationaal wilt gebruiken.

Documenten met een buitenlandse oorsprong moeten een lokale apostille krijgen voordat ze internationaal worden erkend.

Apostilles zijn onze specialiteit

Gratis advies

No cure, no pay

Geen apostille = geen kosten

Snelle service - binnen 2 werkdagen
U hoeft niet van huis, wij regelen alles!

Kosten Apostille Service
vanaf:

€78,87

incl. legalisatiekosten van €22,- bij de Rechtbank 

rechtbank logo.png

of

Met onze Apostille Service zorgen wij ervoor dat uw documenten officieel in +100 landen worden erkent.  

Wat is een apostille?

Op 5 oktober 1961 zijn er op internationaal niveau afspraken gemaakt om bepaalde documenten makkelijker te legaliseren.

 

Wereldwijd zijn er 121 landen die zich hebben aangesloten bij het zogenaamde apostilleverdrag.

Door dit verdrag is het voor inwoners en bedrijven van deze landen makkelijker geworden om officiële documenten te erkennen, legaliseren en te gebruiken.

 

Een apostille is een stempel of sticker die in Nederland bij de Centrale Balie van de Rechtbank kan worden opgevraagd.

 

De apostille toont de echtheid van een handtekening op een document aan.

Nadat de rechtbank de apostille heeft geplaatst wordt uw document in alle deelnemende landen erkent.

 

Het is daarna dus niet meer nodig om documenten verder te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het gaat gebruiken.  

Apostille Documenten

In Nederland afgegeven documenten kunnen worden voorzien van een apostille stempel zodat deze wettelijk worden erkent in andere landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag. Documenten van wettelijke instanties, diploma’s, akten van burgerlijke stand, getuigschriften, notariële akten en andere officiële verklaringen kunnen allemaal worden voorzien van een door de Rechtbank afgegeven apostille in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans of Nederlands.

Persoonlijke 
documenten

 • geboorteakte

 • huwelijksakte

 • overlijdensakte

 • echtscheidingsakte

 • verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • verklaring van huwelijksbevoegdheid

 • ongehuwdverklaring

 • naturalisatie documenten

 • adoptieakte

 • paspoort kopie

 • rijbewijs kopie

 • gezondheidsverklaring (CIBG)

 • medicijnverklaring (CAK)

 • verklaring dierenarts (NVWA)

 • volmachten

 • garantverklaring

Handelsdocumenten

 • oprichtingsakte

 • certificaat van oorsprong (CvO)

 • EUR.1 certificaat

 • octrooi

 • zakelijke volmacht

 • power of attorney (POA)

 • NVWA-documenten

 • handelsfacturen

 • verkoopcertificaat

 • free sale certificaat (FSC)

 • KvK-uittreksel

Opleidings-documenten

 • diploma universiteit

 • diploma hogeschool

 • cijferlijst

 • transcript

 • supplement

 • duo document

 • middelbare school diploma

 • Bachelor diploma

 • Master diploma

 • PhD diploma

Diploma’s van Nederlandse onderwijsinstellingen moeten eerst gelegaliseerd worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs voordat de rechtbank deze kan erkennen met een apostille.

 

Ook voor documenten van de Belastingdienst geldt dat deze eerst door een andere instantie gelegaliseerd moeten worden (Ministerie van Financiën)  voordat er een apostille kan worden afgegeven.

Landen die het Apostilleverdrag hebben getekend erkennen een officiële Apostille stempel op documenten om de geldigheid van handtekeningen aan te tonen.

 

Voor deze landen is een legalisatie bij de ambassade dus niet nodig, een Apostille stempel maakt het document direct rechtsgeldig en klaar voor het gebruik in de aangesloten landen: 

Documenten die niet in Nederland zijn afgegeven maar in een ander apostille land moeten lokaal gelegaliseerd worden in het land van herkomst. Neem hiervoor contact met ons op.

Welke landen maken deel uit van het apostilleverdrag?

bottom of page