Apostille

Heeft u een Apostille stempel nodig?

Wij verzorgen legalisaties van documenten voor gebruik in het buitenland.

In veel gevallen wilt u een Nederlands document laten legaliseren omdat u deze wilt gebruiken in het buitenland.

 

 

Kosten Apostille Service
vanaf:

€77,87

incl. legalisatiekosten van €21,- bij de Rechtbank 

rechtbank logo.png

Met onze legalisatiediensten zorgen wij ervoor dat uw documenten officieel in het buitenland worden erkent.  

Wat is een apostille?

Op 5 oktober 1961 zijn er op internationaal niveau afspraken gemaakt om bepaalde documenten makkelijker te legaliseren.

 

Wereldwijd zijn er 121 landen die zich hebben aangesloten bij het zogenaamde apostilleverdrag.

Door dit verdrag is het voor inwoners en bedrijven van deze landen makkelijker geworden om officiële documenten te erkennen, legaliseren en te gebruiken.

 

Een apostille is een stempel of sticker die in Nederland bij de Centrale Balie van de Rechtbank kan worden opgevraagd.

 

De apostille toont de echtheid van een handtekening op een document aan.

Nadat de rechtbank de apostille heeft geplaatst wordt uw document in alle deelnemende landen erkent.

 

Het is daarna dus niet meer nodig om documenten verder te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het gaat gebruiken.  

Welke documenten komen in aanmerking voor een apostille?

  • Documenten van wettelijke instanties

  • Diploma’s

  • Akten van burgerlijke stand

  • Getuigschriften

  • Notariële akten

  • Officiële verklaringen

Diploma’s van Nederlandse onderwijsinstellingen moeten eerst gelegaliseerd worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs voordat de rechtbank deze kan erkennen met een apostille.

 

Ook voor documenten van de Belastingdienst geldt dat deze eerst door een andere instantie gelegaliseerd moeten worden (Ministerie van Financiën)  voordat er een apostille kan worden afgegeven.

Welke landen maken deel uit van het apostilleverdrag?

Landen die het Apostilleverdrag hebben getekend erkennen een officiële Apostille stempel op documenten om de geldigheid van handtekeningen aan te tonen.

 

Voor deze landen is een legalisatie bij de ambassade dus niet nodig, een Apostille stempel maakt het document direct rechtsgeldig en klaar voor het gebruik in de aangesloten landen: