top of page

Apostille

Wat is een apostille?

In veel gevallen wilt u een Nederlands document laten legaliseren omdat u deze wilt gebruiken in het buitenland. Met onze legalisatiediensten zorgen wij ervoor dat uw documenten officieel in het buitenland worden erkent.  

 

Op 5 oktober 1961 zijn er op internationaal niveau afspraken gemaakt om bepaalde documenten makkelijker te legaliseren. Wereldwijd zijn er 103 landen die zich hebben aangesloten bij het zogenaamde apostilleverdrag.

 

Door dit verdrag is het voor inwoners en bedrijven van deze landen makkelijker geworden om officiële documenten te erkennen, legaliseren en te gebruiken.

 

Een apostille is een stempel of sticker die in Nederland bij de Centrale Balie van de rechtbank kan worden opgevraagd. De apostille toont de echtheid van een handtekening op een document aan. Nadat de rechtbank de apostille heeft geplaatst wordt uw document in alle deelnemende landen erkent. Het is daarna dus niet meer nodig om documenten verder te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het apostilleland waar u het gaat gebruiken.

Welke documenten komen in aanmerking voor een apostille?

  • Documenten van wettelijke instanties

  • Diploma’s

  • Akten van burgerlijke stand

  • Getuigschriften

  • Notariele akten

  • Officiële verklaringen

Diploma’s van Nederlandse onderwijsinstellingen moeten eerst gelegaliseerd worden door de Dienst Uitvoering Onderwijs voordat de rechtbank deze kan erkennen met een apostille.

 

Ook voor documenten van de Belastingdienst geldt dat deze eerst door een andere instantie gelegaliseerd moeten worden (Ministerie van Financiën)  voordat er een apostille kan worden afgegeven.

 Landen A - L 

bottom of page